Tu, Doamne, însă ei…

Doamne,

Tu ai spus ‘Să nu- şi caute nimeni folosul lui, ci fiecare pe al altuia’
Ei au răspuns: ‘non attrahas tibi res aliorum‘ (“nu te ocupa cu treburile celorlalți”, De Imitatione
Christi)

Tu ai spus că litera ucide, legea întunecă. Ei au inventat dreptul canonic

Tu i-ai cerut Tatălui să îi țină în lume. Ei au fugit în deșert și-n mânăstiri

Tu le-ai spus să slujească ca să se înalțe. Ei au născocit teocrația
monarhică (vest, papalitatea) sau oligarhică (est, sinodul episcopal)

Tu le-ai spus că ești unic mijlocitor. Ei au populat relicvarele cu moaște.

Tu ai rupt catapeteasma Templului de sus până jos. Ei au refăcut iconostasul.

Tu ai socotit derizoriu până și hainele preoților. Ei au inventat tiara si mânecuțele.

Tu ai sfințit toată alimentatia. Ei au creat mâncarea de post.

Tu ai recuperat tot anul. Ei au tăiat praznice.

Tu le-ai spus să bată din palme când te slăvesc. Ei au inventat cântul
bizantin melismatic.

Tu ai disprețuit tezaurizarea și înăvuțirea. Ei construiesc cupole
aurite și țes patrafire.

Tu ai atins prostituate și le-ai vorbit. Ei se închid în altare cu mâna la gură.

Tu ai vrut ca episcopul să fie monogam și familist. Ei au răspuns: să
fie călugar (est), să fie celibatar (vest)

Tu ai numit lucrurile pe nume. Ei afurisesc dictionare.

Tu le-ai spus să slujească. Ei au ales să conducă

Tu ai pus Scriptura în mâna eunucilor. Ei o ferecă cu cheie de argint.

Tu ai șocat poporul cu porniri xenofile. Ei au întemeiat o biserică națională.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: