“Arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns”

M-am gândit in dimineața aceasta la sensul întrebǎrii lui Filip din Ioan 14:8 și răspunsul Mântuitorului in versetul urmator:

„Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.  Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”.

De fiecare dată cand mă opream asupra acestui pasaj, in centrul atentiei rămânea eterna chestiune a “homoousia” sau “deofiintimea” Tatălui si a Fiului. Uneori, totuși, reflectam asupra nepriceperii ucenicilor si a ignoranței doctrinale pre-Inviere și pre-Cincizecime. Ce nu am adresat niciodată până acum este obstinența intrebării lui Filip într-un larg segment al creștinismului de azi (ca și celui de până acum, dealtminteri). Intrebarea lui Filip este pe atat de prezentă pe cat este de legitimă la cei care nu au inteles cine este cu adevărat Hristos. Filip, astfel, avea alte așteptări de la Isus decat avea Isus de la el. Filip spera intr-un profet care va ridica bratul și va arăta înspre divinitate, iertare, mântuire. Perspectiva lui Filip este ancestrală, hierofanicǎ. Așteptările religioase ale ucenicului nu se deosebesc prin nimic de cele ale celorlalte religii ale lumii: Isus ar fi fost un profet (o titulatură pe care o primeste, dealtiminteri, de la multi pe care i-a intalnit) care ar fi introdus un cerc de initiati in taina numinoasǎ lui Dumnezeu.

Or, Isus ne dă un rǎspuns categoric și irevocabil: Nu trebuie să-l cǎutǎm pe Dumnezeu-Tatăl decât in persoana lui Isus Hristos, caci El acolo se aflǎ, plenar, intr-o unitate si identitate perfectă. Raspunsul dat lui Filip este, in consecință, cutremurător. Adio, așadar, tehnicilor și mijloacelor de acces la divinitate, toate acestea rezolvându-se in singura mijlocire a lui Isus. Privind spre El, avem promisiunea de a-l vedea pe Tatăl și pe noi, în ceea ce vrea Tatăl de la noi.

Aceasta este o mare piatră de poticnire pentru multi creștini din ziua de azi, care aşteaptă de la Hristos şi Biserică – ca trupul Său – un set de chei şi combinații de cifru prin care Dumnezeu sǎ li se infățișeze. Intrebarea lui Filip, ca mai toate intrebările și frǎmântările Evangheliei, rǎmâne acută în viața creștinului din secolul 21, care găsește greu de crezut, acceptat și urmat această invățătură simplă dar revoluționară.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: