Omonimul orfan cu dublă cetățenie

Azi mi s-a reamintit că limba română a dat carte de identitate anglicismului "grant" (NODEX: "Subvenție acordată (de stat, de o organizație etc.) unei persoane, unei instituții.) Viziunea mea lingvistică nu îmi îngăduie să privesc cu seninătate această acceptare în cetatea lexicală a lui "grant" dar mă supun. Dealtiminteri, am cam renunțat să mă indignez la... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑